RiskOSGB’nin sizlere sunduğu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi hizmetleri aşağıda listelenmiştir

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri

 • İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri
 • İş Yeri Hekimliği Hizmetleri
 • Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri (İş Yeri Hemşireliği)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
 • Risk Analizi
 • Acil Durum Planları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği İşletme Belgesi
 • İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu (Çalışabilir Raporu)
 • Kişisel Koruyucu Donanımların Belirlenmesi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Kurulması

Patlamadan Korunma Dökümanı

Ortam Ölçümleri (Hijyen Labaratuvarı)

 • Gürültü Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Termal Konfor (ısı, nem) Ölçümü
 • Zehirli Gaz ve Toz Ölçümleri
 • Basınçlı Kapların Kontrolü
 • Kaldırma Araçları Kontrolü
 • Elektrik Topraklama Ölçümü
 • Baca Gazı Emisyon Ölçümü
 • Basınçlı Kap Muayeneleri (Kompresör, Kazan)
 • Kaldıraçlı Araç Testleri (Vinç, Asansör, Caraskal)

Yangın Eğitimi (Sertifikalı)

İlk Yardım Eğitimleri (Sağlık Bakanlığı Onaylı)

Mobil Araç Hizmetleri

 • Portör Muayenesi
 • Kan ve İdrar Testleri
 • Akciğer Grafisi
 • Solunum Fonksiyon Tesi
 • Odiyometri (İşitme Testi)
 • Ekg